Visie en Missie

WISHING ALONE IS NOT ENOUGH
THE DESIRE TO SUCCEED IS ESSENTIAL

Visie

Primaire hersentumoren zijn ongeneeslijk. Dat de individuele werkelijkheid qua duur en kwaliteit van (over)leven uiteen lopen, doet daar niets aan af. Wie verwacht dat hiervoor met de huidige stand van de wetenschap oplossingen zouden zijn gevonden, komt bedrogen uit. En dat is niet in de eerste plaats te wijten aan de ingewikkelde locatie van deze vorm van kanker.

Nee, de grootse belemmering voor een doorbraak - werkelijk perspectief bieden aan (patiënten en hun naasten - is gebrek aan geld. Enerzijds is er bij politiek en farmaceutische industrie veel te weinig animo om te investeren, anderzijds is het grote publiek nog nauwelijks doordrongen van de aard en omvang van deze ziekte. Daardoor ontbreekt veelal de prikkel om juist aan dit goede doel te donoren. Die status-quo doorbreken is de droom van Ventoux3.

Missie

Ventoux3

  • Streeft ernaar om jaarlijks zoveel mogelijk geld op te halen voor onderzoek naar ontstaan en genezing van hersentumoren dmv het evenement VENTOUX3.

  • Doet dat vanuit de wetenschap dat de kansen op overwinning van deze specifieke vorm van kanker groeien naarmate er meer geld beschikbaar is. Particulier geld, wel te verstaan.

  • Na de afgelopen 4 jaar totaal 1.400.000 euro voor hersentumoronderzoek te hebben opgehaald. Is het de missie van Ventoux3 over 4 jaar minimaal dit bedrag jaarlijks op te halen. Met het Hersentumorfonds als benificient voor 100% sponsor opbrengsten.

  • Zal voor het beste resultaat zowel informerend als actief (sponsor)wervend optreden.