Een mooie update van het Hersentumorfonds

25 May 2018

De afgelopen twee jaar zamelde Ventoux3, net als dit jaar, geld in voor het Hersentumorfonds. Het fonds heeft € 300.000 op haar rekening staan en selecteert op gedegen wijze het meest veelbelovende onderzoek. Zie hieronder hun bericht van deze week. Het gaat met rasse schreden naar toewijzing van het geld dat wij samen hebben ingezameld!

 

Beste vrienden

Zoals jullie op onze website hebben kunnen lezen onder 'call for proposals', zijn we als fonds sinds het vroege voorjaar van 2018 bezig met de uitrol van ons 'fundingprogram' 2018. Een programma voor financiering van wetenschappelijk onderzoek op het snijvlak van tumor-immunologie en neuro-oncologie.

Dat gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met de Raad van Advies en verloopt volgens een strak schema.

Schema
Februari 12, 2018: Call for pre-proposals.
April 7, 2018: Deadline voor de pre-proposals
April 30, 2018: Beslissing door selectiecommissie.
Juni 25, 2018: Deadline voor inlevering van de full proposals

Van de pre-proposals uit ronde 1 - afkomstig van Academische Medische Centra in NL - hebben wij er in april 4 geschikt bevonden. Dat gebeurde op basis van enerzijds de belofte (wetenschappelijke claim en onderbouwing) van het onderzoeksvoorstel, anderzijds de wijze waarop de ideeën aansloten bij de scope van onze call. De hoogte van in de aanvraag genoemde geldbedragen speelde in dit stadium een ondergeschikte rol.

Vervolgens hebben we de betreffende teams/laboratoria 1 op 1 uitgenodigd een volledig onderzoeksvoorstel in te dienen. Inmiddels is elk van hen druk bezig de basisvoorstellen verder uit te werken en van nog meer overtuigende argumenten te voorzien, die fonds en Raad van Advies kunnen bewegen tot (co-)financiering van hun onderzoek.

Jullie zijn bij dit alles steeds in onze gedachten. Zonder jullie zou deze route er immers niet eens zijn.
Daarnaast: geld doneren voor onderzoek is één ding. Erop kunnen vertrouwen dat het ook met zorg besteed wordt, een tweede. Dat gaat minder makkelijk zonder een concreet beeld. Mede daarom kijken we met plezier naar de huidige ontwikkelingen en zien we reikhalzend uit naar eind juni en verder.

Tot snel.Terug naar het nieuwsoverzicht